Maht Hart Sp. z o.o.

Przyszłość jest dzisiaj

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie firmy Maht Hart Sp. z o.o.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w 2012

Email Drukuj PDF

PARP ogłosił harmonogram naboru wniosków na rok 2012.

W ramach naboru dla działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w roku 2012 odbędą sie trzy konkursy. 

I konkurs - składanie wniosków 26.03.2012 - 20.04.2012

II konkurs - składanie wniosków 23.07.2012 - 17.08.2012

III konkurs - składanie wniosków 19.11.2012 - 14.12.2012

Generator wniosków dla działania 8.1

W ramach naboru dla działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w roku 2012 odbędą sie trzy konkursy.

I konkurs - składanie wniosków 06.02.2012 - 02.03.2012

II konkurs - składanie wniosków 11.06.2012 - 06.06.2012

III konkurs - składanie wniosków 15.10.2012 - 09.11.2012

Generator wniosków dla działania 8.2

Pełny harmonogram naboru wniosków w 2012

Poprawiony: poniedziałek, 19 grudnia 2011 13:40
 

Działanie 8.1 do 17 grudnia 2011 - złóż wniosek.

Email Drukuj PDF

PARP informuje, że zostanie uruchomiony jeszcze jeden konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG w roku 2011. Akcja naboru wniosków będzie trwała od 14 listopada do 16 grudnia 2011, konkurs oficjalnie zostanie opublikowany 31 października 2011 roku .

źródło:

            Z informacji uzyskanych z ARP S.A. Gdańsk wynika, że w przyszłym roku będą jeszcze trzy kolejne konkursy dla działania 8.1. Do tej pory średnio 8% złożonych wniosków zakończyło się podpisaniem umowy o dofinansowanie. W tym roku  122 wnioski na 1500 złożonych. Przed nami jeszcze 4 konkursy a raczej 2 przy ograniczeniu, że o dofinansowanie mogą występować podmioty działające nie dłużej niż rok.

 

Poprawiony: niedziela, 18 grudnia 2011 10:20
 

MVC model-view-controller

Email Drukuj PDF

Model-View-Controller (pol. model-widok-kontroler)

MVC został zaprojektowany w laboratoriach Xerox pod nazwą Model-View-Editor przez Norwega Trygve Reenskaug w 1979 roku pracującego nad językiem Smalltalk. MVC jest architektonicznym wzorcem projektowym stosowanym w inżynierii oprogramowania do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika.

Model-View-Controller zakłada podział aplikacji na trzy główne części:

Model - jest pewną reprezentacją problemu bądź logiki aplikacji.

Widok - opisuje, jak wyświetlić pewną część modelu w ramach interfejsu użytkownika. Może składać się z podwidoków odpowiedzialnych za mniejsze części interfejsu.

Kontroler - przyjmuje dane wejściowe od użytkownika i reaguje na jego poczynania, zarządzając aktualizacje modelu oraz odświeżenie widoków.

Wszystkie trzy części są ze sobą wzajemnie połączone. Wzorzec ten zakłada, że cała specyfika dziedziny problemu jest realizowana w warstwie Model, zaś pozostałe warstwy realizują funkcje związane z komunikacją z aktorami i sterowaniem.

MVC organizuje aplikację, oddzielając kod modelu domeny(model), interfejs użytkownika(view) oraz kontrolę logiki (controller).

„Gang of Four” („GoF” = E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides) tak definiuje MVC w książce Wzorce projektowe. „Model jest obiektem aplikacji. Widok jego ekranową reprezentacją, zaś Koordynator (controller) definiuje sposób, w jaki interfejs użytkownika reaguje na operacje wykonywane przez użytkownika. Przed MVC w projektach interfejsu użytkownika te trzy obiekty były na ogół łączone. MVC rozdziela je, aby zwiększyć elastyczność i możliwość wielokrotnego wykorzystywania.

W aplikacji wygląda to tak, że za pomocą myszki czy klawiatury używając kontrolera (controller) wprowadzamy dane wejściowe, które są przetwarzane na podstawie modelu (model) i generowane na wyjściu przez widok (view). Co istotne jest w aplikacjach biznesowych to, że każdy element MVC jest wydzielony i posiada wyłączność na zarządzanie swoją częścią procesu. Przy tworzeniu aplikacji, które z założenia będą ewoluowały mamy możliwość zmian kodu w części MVC, która tego wymaga.

MVC

Żródło: Wikipedia,

 

Został rozstrzygnięty konkurs w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Email Drukuj PDF

W dniu 19 października 2011 roku został rozstrzygnięty konkurs z 2011 r. w ramach Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). W ramach konkursu przyjęto 122 projekty na kwotę 57,44 mln zł.

Na stronach PARP dostępna jest lista przyjętych wniosków. link

Poprawiony: środa, 19 października 2011 15:53
 

Agilian od Visual Paradigm

Email Drukuj PDF

 

Niestety jest tak, że można czytać mądre książki, słuchać mądrych ludzi a dopiero karykaturalny obrazek uświadomi nam problem. Pewien obrazek otworzył nam oczy na częsty problem przy powstawaniu oprogramowania. Nowe trendy w tworzeniu systemów informatycznych tzw. metody agile (zwinne) wszystko brzmi pięknie ale trzeba to zrealizować. Zespół, który tworzy nowy system musi pracować wspólnie nad projektem, wymiana informacji, myśli, praca nad powstającymi elementami układanki. Potrzebna jest wspólna platforma dla tworzenia jednego projektu. CASE (ang. Computer Aided Sofware Engineering) czyli narzędzie komputerowe wspomagające inżynierię oprogramowania. Narzędzia takie dają możliwość pracy na modelach tworzonych w UML, BPMN itd. a przede wszystkim przechowują informacji o tworzonym modelu w bazie danych. Każdy diagram opisuje część całości (perspektywę). Narzędzia CASE pomagają zachować spójność pomiędzy perspektywami. Ilekroć dokonujemy zmiany w jednym diagramie, perspektywie automatycznie uaktualnia nam się cały projekt. Z liderów w branży dostarczającej oprogramowanie wybraliśmy programy Enterpise Architect Sparx System i Agilian Visual Paradigm . Przeprowadziliśmy testy na wersjach próbnych i ostatecznie wybraliśmy do realizacji projektu Agilian firmy Visual Paradigm. Agilian obsługuje najnowszą wersję Unifield Modeling Language (UML), notację procesów biznesowych (BPMN), SysML, ERD, DFD i Mind Mapping.

.

 


Strona 1 z 2

Sonda

Czy zdecydowalibyście się na prowadzenie księgowości w serwisie internetowym?
 

Newsflash

Zapraszamy na forum Zaquadnicy.pl